Винарна

„Винзавод” Асеновград е създаден на 15.Х.1947 година, на основата на лозарската кооперация „Станимашки Мавруд”.

Винарна АсеновградВинарна Асеновград

Асеновград е разположен в северните склонове на Родопите и на двата бряга на река Асеница. От юг е обкръжен от хълмове, чиито склонове на места стръмно се спускат към реката. На запад и север пред града се разстила Асеновградското плодородно поле. Средната надморска височина на района е 158 метра. Тази характеристика показва, че в района на Асеновград природата е създала почвено-климатични условия подходящи за появата и развитието на лозарството и винарството като поминък на населението. Лозарството е един от най-старите поминъци в града. Това научаваме от изследвалите този период, които са обобщили данните още от тракийската древност. Няма съмнение, че траките са познавали лозата и виното и умело са ги култивирали.

„Винзавод” Асеновград е създаден на 15.Х.1947 година, на основата на лозарската кооперация „Станимашки Мавруд”. С нарастване на суровинната база предприятието се развива и производството постоянно се увеличава.

Винарна АсеновградВинарна Асеновград

В летописа на фирмената история паметна ще остане годината 1958, свързана с построяване на изба за преработване на грозде с капацитет за производство на вино за 6 милиона литра. През 1963 година в експлоатация е пусната първата инсталация за термична обработка и стабилизиране на вина, а също и линия за бутилиране.

Към настоящия момент „Винзавод” АД гр. Асеновград разполага с мощности за преработка на 13 милиона кг. грозде и производство и бутилиране на 15 милиона бутилки висококачествени вина. Преработва се грозде от сортовете „Каберне Совиньон”, „Мерло”, „Мавруд”, „Рубин”, „Сира” и други. Основния сорт за региона „Мавруд” е типичен български сорт, от който се произвеждат висококачествени червени вина. Получените вина са с добър, интензивен рубиненочервен цвят,богати на фенолни вещества, с добър баланс между киселини и танини и много добър потенциал за стареене. Характерно за виното от сорта „Мавруд” е дългия  живот в сравнение с вината произведени от други сортове. В нашата енотека отлежават бутилки с вино„Мавруд” рек. 1949 г. което е запазило до голяма степен своите прекрасни органолептични качества. През 2001 година е реализиран съвместен българо-шведски проект за производство на малки партиди висококачествени вина, като за целта е създадена експериментална  изба оборудвана с най-съвременни съдове и бъчви тип „Барик”. В периода 2003-2004 година и 2012 – 2014 година предприятието е основно обновено технологично и технически, с което се дава възможност за прилагане на най-модерните технологии при производство на вино. Към 2015 година винарната разполага с над  3000 декара собствени винени лозя от червени сортове, както и  бели „Совиньон Блан” и „Шардоне”.  Голяма част от продукцията на дружеството е експортно ориентирана. През 80-те и до средата на 90-те години на миналия век предприятието реализира 100 % от произведената продукция за износ. Най-продавани са вината от сортовата гама на „Каберне” и „Мавруд”. Основни партньори са фирми от Швеция, Белгия, Холандия, Дания,  Германия, Полша, Русия и  други. Годишни количества износ на бутилирани вина между 4 и 6 милиона бутилки. След 1995 година дружеството започва производство и реализация на продукция и на вътрешен пазар и  запазва своите позиции в износа. Продължават отношенията с клиенти от гореизброените държави, но се включват нови партньори от САЩ, Чехия, Австрия, Кипър, Румъния, Литва, Естония, Гърция, Виетнам, Китай, Япония, Италия. За периода 2005 – 2007 година за китайския пазар са изнесени  144000 бутилки. От 2010 година Винзавод Асеновград реализира на експортен пазар средно по 3 милиона бутилки вино годишно. Известни у нас и по света са марките „Мавруд Асеновград", „Мавруд Резерва, „Мавруд КНП", „Каберне Совиньон", „Каберне Резерва", „Мерло", „Мерло Резерва", „Манастирско шушукане". Богат е асортиментът на произвежданите и бутилирани високоалкохолни напитки от „Винзавод" АД, утвърдени със завидна популярност на пазара.

Като признание за съхранената традиция, професионализма и отличното качество на предлаганата продукция през годините „Винзавод" АД печели над 200 медала и почетни дипломи от международни конкурси. Отличията от престижни форуми, прибавени към признанието на клиентите по света отдавна са утвърдили фирмата като предпочитан партньор не само на българския, а и на международните пазари. Традициите тук имат бъдеще, което се гарантира с професионализъм,  коректност и високо качество на продукцията.