Contact us

Адрес

България
4230 Асеновград
БУЛ. България 75

ТЕЛ: +359 331 62240
ТЕЛ: +359 331 69151
ФАКС: +359 331 68053
E-MAIL: vinzavod@mavrud.com

ФИРМЕН МАГАЗИН
ТЕЛ: +359 331 62631

Свържете се с нас