Collection

МАВРУД СПЕЦИАЛНА РЕЗЕРВА 1993

От създаването си през 1947 година Винзавод Асеновград започва да произвежда високо качествени червени вина, съхранявайки традициите и майсторството на старите Станимашки винари. Много често малка част от произведените вина се е оставяла за отлежаване и съзряване в бутилка в подземни избени помещения, при специални условия на температура и влага. Така при оптимална температура и влага, без пряка слънчева светлина част от тези вина са се запазили и до днес. Вида на бутилките е гаранция за автентичност и за продължителността на отлежаване на бутилката.

Бутилките са запазени в оригинални тапи, капсули и етикети.